Regulamin

Regulamin korzystania z salonu kosmetycznego i usług świadczonych przez Beauty Clinic przy ul. Wąwozowej 8:

  1. Godziny otwarcia : od poniedziałku do piątku: 9:00 -21:00, sobota: 9:00 -16:00.
  2. Zakup usługi w Beauty Clinic jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usługoferowanych przez Beauty Clinic oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
  3. Za przedmioty pozostawione w garderobie Beauty Clinic nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  4. Na teren Beauty Clinic nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
  5. Personel Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkasię z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
  6. Pobyt na terenie Beauty Clinic służy wypoczynkowi dlatego dla Państwa komfortu prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych i powstrzymanie się od palenia tytoniu.
  7. Za usługi świadczone na terenie Beauty Clinic płatności można dokonać  gotówką oraz kartą płatniczą.
  8. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy wpisać do książki ,którą udostępni recepcja.

W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty.

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Beauty Clinic są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników naszego salonu kosmetycznego.